uniwersalna

79 tekstów – auto­rem jest uni­wer­salna.

Cisza przed burzą jest dla nas syg­nałem ostrzegawczym. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2013, 13:13

Nie sztuką jest za­bijać- sztuką jest pogodzić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 czerwca 2013, 16:59

Tyl­ko Je­zus jest prawdą i życiem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 maja 2013, 10:44

Pa­nie, ja sam Cię do te­go krzyża przybijałem.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 maja 2013, 15:46

Jeśli Bóg po­daje Ci dłoń, nie za­pom­nij jej uchwycić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 maja 2013, 10:37

Łzy mężczyz­ny nie są po­wodem do wstydu. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 maja 2013, 15:05

A Ty słuchasz swo­jego Anioła Stróża? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 maja 2013, 15:25

Miłość nie jest po­wodem do wstydu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 maja 2013, 16:32

Piękno tkwi w naj­mniej­szych rzeczach- tyl­ko trze­ba je zauważyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2013, 15:57

Życia uczą na­si wrogowie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 maja 2013, 18:24

uniwersalna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uniwersalna

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność